Είναι το Goju Ryu παραδοσιακό σύστημα; Εκτύπωση

Το Goju Ryu είναι ένα από τα 4 συστήματα καράτε τα οποία αναγνωρίζονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε σήμερα ως παραδοσιακά.